Sağlık Emekçileri Çalışma Koşullarının Yetersiz Olduğunu İfade Ediyor

MERVE GÜVEN

Genel Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur, hekimlerin ve sağlık emekçilerinin bu 14 Mart Tıp Bayramı’nda da çalışma koşullarının yetersiz olduğunu ve özlük haklarının gasp edildiğini ifade etti. Sağlık Bakanlığı’na sağlık emekçilerinin maaşlarına artış ve sağlıkta şiddeti önlemek için etkili yasa çıkarma çağrısı yapan Uğur, “Sağlık çalışanlarının neredeyse tamamı şiddet olayları konusunda alınan önlemleri ve şiddet yönetimini yetersiz görmektedir. Sağlık çalışanları baskı ve mobbing ile yüz yüzedir. Her 10 sağlık çalışanından 8,5’i gündelik yaşamının devamı için borçlanmak durumunda” dedi.

Genel Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, 14 Mart Tıp Bayramı öncesi sağlık emekçilerinin sorunlarını saptamak için üyeleri ile yaptığı alan araştırmasını ANKA Haber Ajansı’na değerlendirdi. Araştırmanın sonuçlarını aktaran Uğur, şunları dile getirdi:

HER 10 SAĞLIK ÇALIŞANINDAN 8,5’İ GÜNDELİK YAŞAMININ DEVAMI İÇİN BORÇLANMAK DURUMUNDA”

“Araştırmanın sonuçlarına göre sağlık çalışanlarının çalışma koşulları elverişsizdir. Çalışma yaşamında fiziksel ve ruhsal sağlığı etkileyen faktörlere maruz kalma durumu ise belirgindir. Araştırmaya katılanların yüzde 91’i sağlıkta şiddetle karşı karşıya kalmıştır. Sağlık çalışanlarının neredeyse tamamı şiddet olayları konusunda alınan önlemleri ve şiddet yönetimini yetersiz görmektedir. Sağlık çalışanları baskı ve mobbing ile yüz yüzedir. Liyakat sorunu hissedilmektedir. Aktılımcılardan 10’unun 7’sinin aylık düzenli iş geliri yoksulluk sınırının altındadır. Her 10 sağlık çalışanından 8,5’i gündelik yaşamının devamı için borçlanmak durumundadır. Yaşamlarınızı emanet ettiğiniz sağlık çalışanlarının geçim derdinde kalması kabul edilemez. Sağlık çalışanlarının yarısından fazlası iş yükünün fazla olması nedeniyle istifa etmeyi düşünmektedir. Araştırma sonuçları sağlık çalışanları açısından Türkiye’nin en büyük ekonomik sorununu gelir dağılımındaki adaletsiz, en önemli siyasal sorununu da hukukun üstünlüğünün sağlanamaması olarak görmektedir.

EN DÜŞÜĞÜ YOKSULLUK SINIRININ ÜZERİNDE OLACAK ŞEKİLDE MAAŞLARDA KADEMELİ ARTIŞ YAPILMASINI TALEP EDİYORUZ”

Genel Sağlık İş, Sağlık Bakanlığı’ndan sağlık emekçilerinin ağır ve kötü çalışma koşullarının acilen düzeltilmesini, sabit, teşvik, taban ek ödemesi gibi sağlık çalışanlarının mağduriyetine sebep olan ve çalışma barışını bozan uygulamalara son verilmesini, en düşüğü yoksulluk sınırının üzerinde olacak şekilde kadrolu derecesine göre maaşlarda kademeli artış yapılmasını, tüm sağlık emekçilerini kapsayacak kademeli ek gösterge artışı yapılmasını, sağlıkta şiddette sıfır tolerans gösterilmesini ve sağlıkta şiddeti önleyecek etkili bir şiddet yasasının çıkarılmasını, yeterli sayıda sağlık çalışanının istihdam edilmesini, tüm sağlık emekçilerine yıllık 90 gün yıpranma payı hakkı verilmesini, sağlık emekçilerinin giyim yardımı, nöbet, gece çalışma ücretlerini günün koşullarına uyarlamasını, Atatürk’ün başlattığı ulusal, kamucu ve halkçı sağlık politikalarını tekrar hayata geçirmesini talep etmekteyiz.

ÜCRETSİZ VE NİTELİKLİ, SAĞLIK HİZMETİ SUNMAK İÇİN MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ”

100 yıl önce yurdumuz toprakları emperyalistler tarafından işgal edildiğinde gitmeyen Tıbbiyeli Hikmet Boran’ın 100 yıl sonraki meslektaşları olarak bizler, karşılaştığımız tüm güçlüklere rağmen, mesleklerimizin onuru ile eşit, ulaşılabilir, ücretsiz ve nitelikli, sağlık hizmeti sunmak için mücadeleyi dün olduğu gibi bundan sonrada sürdüreceğimize söz veriyoruz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x